Кратък фирмен профил

Завод за бетонови керемиди ЕООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
Индустриален квартал, п. к. 1026
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127517350
Капитал (лв.): 1 820 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от бетон за строителството
Предмет на дейност: Производство на оцветени бетонови керемиди и бетонови изделия и търговия с тях, доставка и продажба на строителни материали, изделия и химически субстанции, строителни услуги, производство на строителни изделия, транспортна дейност.
 

03.04.2002: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.04.2002: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.08.2000: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 545 пъти
[2016: 141, 2015: 31, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 165, 2011: 41, ... ]