Кратък фирмен профил

Завет АД - Завет


Контакти

Завет, 7330
ул. Кирил и Методии 5, обл. Разград
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 826043842
Капитал (лв.): 690 530
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 26.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на лекарствени препарати и желатинови капсули и тяхната реализация. Други дейности, незабранени от закона в областта на промишлеността за медикаменти и химико-фармацевтични препарати, , производството и търговията с всякакви стоки (по съответния законов ред) и всякакви услуги, незабранени със закон, лизингова, промишлена, строителна, предприемаческа и складова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки, незабранени със закон, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
29.10.2010: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.03.2010: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.05.2009: Завет АД - Завет свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
25.09.2007: "Завет" - АД, гр. Завет, съобщава на всички акционери на...
03.08.2007: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.07.2007: Съветът на директорите на "Завет" - АД, гр. Завет, на основание...
12.05.2006: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.04.2006: Съветът на директорите на "Завет" - АД, Завет, кани всички...
21.02.2006: "Завет" - АД, гр. Завет, на основание чл. 194, ал. 3 ТЗ съобщава...
16.12.2005: Съветът на директорите на "Завет" - АД, гр. Завет, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 340 пъти
[2016: 283, 2015: 108, 2014: 89, 2013: 178, 2012: 338, 2011: 107, ... ]