Кратък фирмен профил

Р 22 ЕООД - София


Контакти

София, 1404
ж.к. Гоце Делчев, ул. Рикардо Вакарини 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121319504
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Предмет на дейност: Притежаване и ръководене на радиопредавателни станции, производство, разпространение, продажби и медиация на радиопрограми, организиране на куртурни и забавни дейности като пресконференции и лекции, инсталирането, конструирането и подготовката за работа, както и управлението на други телекомуникационни услуги, продажбата на материали и екипировка свързани с дейноста на дружеството, както и внос и износ свързан с дейноста на дружеството, всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство. дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.
 

04.12.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
04.12.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.08.2009: С решение №72 от 3 август 2009 г. комисията по досиетата с...
22.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.11.2000: Правителството одобри издаването от Държавна комисия по...
12.01.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.01.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 373 пъти
[2016: 179, 2015: 39, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 109, 2011: 2, ... ]