Кратък фирмен профил

Завод за хартия Белово АД - Белово


Контакти

Белово, 4470
ул. Дъбравско шосе 1 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822104867
Капитал (лв.): 5 747 741
 
 
 

Отрасъл: Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2017  Предстоящо - 26.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на хартия и изделия от нея, търговия и пласмент в страната и в чужбина, производство, търговия и пласмент на опаковъчни материали, отдаване под наем на дълготрайни активи и други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
17.05.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Уведомление относно...
16.05.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Завод за хартия-Белово...
02.05.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) В БФБ-София АД са...
02.05.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Завод за хартия-Белово...
26.04.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Съгласно решение на СД...
04.04.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Завод за хартия-Белово...
07.03.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
27.02.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Дружеството информира...
27.02.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Дружеството информира...
01.02.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Завод за хартия-Белово...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 771 пъти
[2016: 401, 2015: 221, 2014: 142, 2013: 284, 2012: 590, 2011: 510, ... ]