Кратък фирмен профил

Завод за хартия Белово АД - Белово


Контакти

Белово, 4470
ул. Дъбравско шосе 1 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822104867
Капитал (лв.): 5 747 741
 
 
 

Отрасъл: Производство на хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 16.11.2018 
Предмет на дейност: Производство на хартия и изделия от нея, търговия и пласмент в страната и в чужбина, производство, търговия и пласмент на опаковъчни материали, отдаване под наем на дълготрайни активи и други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
17.12.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Поради отписване като...
17.12.2018: КФН отписа "Завод за хартия-Белово" от регистъра на публичните...
19.11.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Уведомление от...
19.11.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) На проведено извънредно...
01.11.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Завод за хартия-Белово...
15.10.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Завод за хартия-Белово...
11.10.2018: Акционерите на „Завод за хартия Белово“ АД ще гласуват за...
09.10.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) Завод за хартия-Белово...
08.10.2018: Завод за хартия-Белово АД-Белово (58B) В БФБ АД са постъпили...
05.09.2018: "Завод за хартия - Белово" скоро ще бъде свален от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 972 пъти
[2016: 602, 2015: 221, 2014: 142, 2013: 284, 2012: 590, 2011: 510, ... ]