Кратък фирмен профил

Билборд АД - София


Контакти

София, 1463
пл. България 1, НДК, вход АИ 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130472125
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2017  Предстоящо - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 40   стр.    
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
31.05.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
29.05.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи копие от...
04.05.2018: Билборд АД-София (5BP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
30.04.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
30.04.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София публикува Годишен...
30.04.2018: Индивидуалната печалба на "Билборд" расте с близо 32% към края...
02.04.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София публикува Годишен...
01.03.2018: Билборд АД-София (5BP) Билборд АД-София представи тримесечен...
31.01.2018: Билборд АД се разделя с дъщерно дружество за търговия и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 150 пъти
[2016: 702, 2015: 479, 2014: 314, 2013: 628, 2012: 1 274, 2011: 757, ... ]