Кратък фирмен профил

Неохим АД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6403
ул. Химкомбинатска Източна индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836144932
Капитал (лв.): 2 654 358
 
 
 

Отрасъл: Производство на азотни съединения и торове
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Неорганични и органични химически продукти.
 


Новини

  стр. 1 / 81   стр.    
18.06.2018: Неохим АД-Димитровград (3NB) Информация от Дружеството относно...
18.06.2018: Неохим АД-Димитровград (3NB) На проведено на 14-06-2018 г. ОСА...
18.06.2018: Неохим АД-Димитровград (3NB) На проведено редовно ОСА от...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
29.05.2018: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
23.05.2018: Неохим АД-Димитровград (3NB) В БФБ-София АД са постъпили...
23.05.2018: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
03.05.2018: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
26.04.2018: Неохим АД-Димитровград (3NB) Неохим АД-Димитровград представи...
17.04.2018: "Неохим" ще разпредели 3.4 млн. лв. дивидент за миналата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 398 пъти
[2016: 879, 2015: 459, 2014: 274, 2013: 548, 2012: 1 508, 2011: 1 082, ... ]