Кратък фирмен профил

Перно Рикар България ЕООД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София 1, бл. 12, вх. А, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130102019
Капитал (лв.): 2 700 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Внос и търговия на едро с алкохолни (спиртни) и други напитки, търговия на дребно с алкохолни (спиртни) и други напитки, складиране на алкохолни (спиртни) и други напитки, управление на митнически и данъчни складове, митническо представителство, консултантска дейност и управление във връзка с алкохолни (спиртни) и други напитки, реклама на алкохолни (спиртни) и други напитки, както и всякакви други търговски дейности, свързани с горепосочените дейности. -
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
04.09.2009: Продажбите на международната компания за алкохолни напитки...
10.08.2009: Под 15% от алкохола в България е легален, съобщи финансовият...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
07.04.2008: Френската компания "Перно Рикар" спечели наддаването за...
31.03.2008: Френската компания за вино и спиртни напитки "Перно Рикар"...
17.03.2008: Френската компания "Перно Рикар" планира да прекрати...
05.03.2008: В своя стремеж да си гарантира стабилен ръст в сегмента на...
20.02.2008: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
08.03.2006: Българската компания "Трансимпорт" ООД поема дистрибуцията на...
30.11.2005: Световният дистрибутор на алкохол "Максиум" ще разпространява...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 791 пъти
[2016: 157, 2015: 49, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 120, 2011: 94, ... ]