Кратък фирмен профил

Табако Трейд София ООД - София


Контакти

София, 1528
ул. Поручик Неделчо Бончев 10, складове 40 и 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831556490
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с тютюневи изделия
Предмет на дейност: Търговия с тютюн и тютюневи изделия, както и с други стоки в първоначален и преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана.
 

24.03.2014: Дистрибуторът в сянка на "Булгартабак" В следващите десет...
04.11.2013: Lafka: Софийски потайности Може би е съвпадение. А може би е...
01.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.02.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 495 пъти
[2016: 203, 2015: 35, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 91, 2011: 32, ... ]