Кратък фирмен профил

Арт Принт ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
Рогошко шосе No 36
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115621455
Капитал (лв.): 30 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от хартия и картон
Предмет на дейност: Полиграфическа дейност, производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 

28.08.2018: На 13 октомври Катуница решава за добива на инертни материали...
09.02.2018: Правителството предостави на „Арт принт“ ЕООД концесия за добив...
15.04.2005: Пет фирми получиха разрешения от правителството за проучване и...
04.09.2001: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 245 пъти
[2016: 81, 2015: 19, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 80, 2011: 9, ... ]