Кратък фирмен профил

И Ем Икс България ЕООД - София


Контакти

София, 1784
ул. Искър 8, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130531090
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Отдаване под наем на недвижими имоти, търговия с компютри и софтуер, търговско представителство и посредничество, всякаква друга незабранена със закон дейност.
 

16.12.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.07.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.10.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 516 пъти
[2016: 186, 2015: 41, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 166, 2011: 16, ... ]