Кратък фирмен профил

Гитекс ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Цар Петър 7, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119001163
Капитал (лв.): 1 005 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, проектантски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

03.06.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.01.2003: 74939 299. - Общинската агенция за приватизация - Бургас, на...
24.10.2000: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
08.10.1999: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.08.1999: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 854 пъти
[2016: 432, 2015: 39, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 160, 2011: 36, ... ]