Кратък фирмен профил

Щит 681 ООД - Провадия


Контакти

Провадия, 9200
ул. Украйна 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813159569
Капитал (лв.): 5 100
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, охранителна дейност (след получаване на разрешение), производствена дейност, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм (след получаване на лиценз), сделки с интелектуална собственост, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, услуги за физически и юридически лица.
 

05.03.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
05.02.1997: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 427 пъти
[2016: 152, 2015: 32, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 161, 2011: 8, ... ]