Кратък фирмен профил

Пестицид ЕООД - Костинброд


Контакти

Костинброд, 2230
ул. Славянска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 837082832
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно
Предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване и продажба на пестициди, торове, семена, суровини, материали, всички видове стоки на хранителната, леката, тежката и химическата промишленост, машиностроенето, електрониката и енергетиката, семепроизводство, производство, преработка, изкупуване и продажба на селскостопански произведения и стоки, растителни произведения, живи животни, кожи, животински произведения, цитрусови плодове и зеленчуци, внос и износ, реекспорт на стоки, бартер, превози на пътници и товари, авторемонтна и сервизна дейност на пътнически, товарни и селскостопански машини и съоръжения, хотелиерска, туристическа, спедиционна, складова, рекламна, програмна, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, видео- и звукозаписи, проектиране, строеж, ремонт, обзавеждане с цел продажба на недвижими имоти, валутни сделки, разрешени със закон
 

12.03.2012: Посредник на шуменската фирма “Пестицид” ЕООД, който им набавял...
05.11.1999: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.01.1999: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.04.1998: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.04.1998: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.08.1997: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 642 пъти
[2016: 385, 2015: 51, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 122, 2011: 6, ... ]