Кратък фирмен профил

Хемустурист АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Емануил Манолов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 817045641
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Общи събрания: Последно - 18.11.2017 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа дейност; продажба на стоки от внос и местно производство; организиране на екскурзии в страната и чужбина, извършване на медицински услуги, обмяна на валута, туроператорска дейност в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, начална квалификация и преквалификация на кадри в учебен център, извършване на медицински услуги - балнеолечение, физикална терапия, рехабилитация, профилактична дейност, малкоинвазивна и естетична козметична хирургия, медицинска козметика, стоматологична и фармацевтична дейност (в съответствие с действащото законодателство), организиране и провеждане на хазартни игри (в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение), охранителна дейност (в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение), строителна и инженерингова дейност, транспортни услуги, осъществяване на производствена дейност, самостоятелно или в съдружие на стоки за потребление, търговско представителство и посредничество, технологично обновление и маркетинг, машинна обработка на информацията и други специфични дейности по организацията на търговския процес, всякаква друга дейност, разрешена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
24.10.2011: Едни два метра от лъскава сграда взривиха спокойствието в...
10.05.2010: Хемустурист АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
20.10.2009: Хемустурист АД - Габрово свиква Извънредно общо събрание на...
29.04.2009: Хемустурист АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
29.04.2009: Хемустурист АД - Габрово свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.11.2008: Нова функционалност на хотел "Балкан" в...
17.06.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.10.2007: Извънредно общо събрание на акционерите на "Албена Инвест...
07.08.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 990 пъти
[2016: 269, 2015: 72, 2014: 52, 2013: 105, 2012: 206, 2011: 86, ... ]