Кратък фирмен профил

Българска фондова борса - София АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 26.09.2017 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1364   стр.    
20.02.2018: Инвестиционна Компания Галата АД-Варна (GTH) Поради липса на...
20.02.2018: Дружба АД-Разград (4DU) В БФБ-София АД са постъпили материали...
20.02.2018: Булгарплод-София АД-София (BULA) Търговска банка Виктория ЕАД,...
20.02.2018: В БФБ-София АД е постъпило уведомление от Топлофикация-Враца...
20.02.2018: "Централен депозитар" вече може да приключва сделки в...
20.02.2018: БФБ - София АД уведомява всички свои членове, че 21.02.2018 г....
20.02.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) На основание чл. 65, ал. 2...
20.02.2018: Метизи АД-Роман (5MZ) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
19.02.2018: Свинекомплекс Николово АД-Николово (6SNA) В БФБ-София АД е...
19.02.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/0.3 Gov 20210222...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 904 пъти
[2016: 1 562, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]