Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1479   стр.    
19.10.2018: Производителят на „Бочко” инвестира 5 млн. лв. в Шумен...
19.10.2018: Свилоза АД-Свищов (3MZ) В БФБ е постъпило Становище на съвета...
18.10.2018: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
18.10.2018: БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (28R) В...
18.10.2018: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
17.10.2018: Министерството на финансите, Bulgaria/2.3 Gov 20250422...
16.10.2018: Осигуряват 1.5 млн. лв. за листване на борсата за малки и средни...
16.10.2018: Министерство на финансите (BLKU) Във връзка с настъпване на...
16.10.2018: Синтетика АД-София (0SYA) На основание чл. 73, ал. 2 във връзка...
16.10.2018: Старком холдинг АД-Етрополе (S28H) На основание чл. 73, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 405 пъти
[2016: 2 063, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]