Кратък фирмен профил

Българска фондова борса АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2023  Предстоящо - 18.06.2024 
Предмет на дейност: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1785   стр.    
23.05.2024: KeyCorp ISIN: US4932671088 Борсов код: KEY Вид на...
23.05.2024: Atmos Energy Corp. ISIN: US0495601058 Борсов код: AEO Вид на...
23.05.2024: Yum! Brands Inc. ISIN: US9884981013 Борсов код: TGR Вид на...
23.05.2024: Nemetschek SE ISIN: DE0006452907 Борсов код: NEM Вид на...
23.05.2024: Tractor Supply Co. ISIN: US8923561067 Борсов код: TR4 Вид на...
22.05.2024: Marriott International Inc. ISIN: US5719032022 Борсов код:...
22.05.2024: 3M Company ISIN: US88579Y1010 Борсов код: MMM Вид на...
22.05.2024: Puma SE ISIN: DE0006969603 Борсов код: PUM Вид на...
21.05.2024: Applied Materials Inc. ISIN: US0382221051 Борсов код: AP2 Вид...
20.05.2024: Aflac Inc. ISIN: US0010551028 Борсов код: AFL Вид на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 20 593 пъти
[2024: 2 087, ... ]