Кратък фирмен профил

Българска фондова борса - София АД - София


Контакти

София, 1301
ул. Три уши 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030412611
Капитал (лв.): 6 582 860
 
 
 

Отрасъл: Управление на финансови пазари
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001 Фондова борса Емитент
Общи събрания: Последно - 26.09.2017  Предстоящо - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Предметът на дейност на борсата е: организиране на регулиран пазар на финансови инструменти като система за търговия, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулирания пазар, на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. системата функционира редовно и в съответствие с изискванията на зпфи и актовете по прилагането му.
 


Новини

  стр. 1 / 1418   стр.    
25.05.2018: Бианор Холдинг АД-София (5BI) В БФБ-София АД са постъпили...
25.05.2018: Делта кредит АДСИЦ-София (0DC1) В БФБ-София АД е постъпил...
25.05.2018: Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3) В...
25.05.2018: Риъл Булленд АД-София (RBL) В БФБ-София АД са постъпили...
25.05.2018: Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (E1D) В БФБ-София АД са постъпили...
25.05.2018: Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна (5ODE) На проведено...
25.05.2018: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) В БФБ-София АД са постъпили...
25.05.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) В БФБ-София АД са постъпили...
25.05.2018: Специализирани Бизнес Системи АД-София (6SP) В БФБ-София АД са...
25.05.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 104 пъти
[2016: 1 762, 2015: 1 017, 2014: 606, 2013: 1 213, 2012: 2 818, 2011: 1 140, ... ]