Кратък фирмен профил

Асела АД - Асеновград


Контакти

Асеновград, 4230
ул. Иван Вазов 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115023575
Капитал (лв.): 50 868
 
 
 

Отрасъл: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на нисковолтова електроапаратура, инженерингова дейност, преработка и търговия с пластмаси покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, експедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственст, хотелиерски, туристически, рекламни, инфорамационни, програмни, импресарски и други услуги, които по своя предмет и обем изискват да се водят по търговски начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
20.12.2018: Производство на металопресови детайли по заявка на...
12.03.2010: Асела АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание на...
19.03.2009: Асела АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание на...
19.03.2009: Асела АД - Асеновград свиква Годишно общо събрание на...
10.08.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.04.2007: Съветът на директорите на "Асела" - АД, Асеновград, на основание...
27.06.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.04.2006: Съветът на директорите на "Асела" - АД, Асеновград, на основание...
21.10.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.09.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 584 пъти
[2016: 308, 2015: 100, 2014: 63, 2013: 127, 2012: 249, 2011: 198, ... ]