Кратък фирмен профил

Елпром ЕМС АД - София


Контакти

София, 1421
ул. Миджур 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130863782
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори
Общи събрания: Последно - 03.06.2019 
Предмет на дейност: Производство на малки асинхронни електродвигатели, микроелектродвигатели, спирачки, специално технологично оборудване и търговска дейност.
 

17.11.2006: Съветът на директорите на "Елпром ЕМС" - АД, София, на основание...
26.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.12.2004: Съветът на директорите на "Елпром ЕМС" - АД, София, на основание...
21.08.2002: Тетевенското предприятие Елпром-ЕМС АД изпълнява поръчка за...
11.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 651 пъти
[2016: 415, 2015: 88, 2014: 101, 2013: 202, 2012: 352, 2011: 120, ... ]