Кратък фирмен профил

Макси I АД - София


Контакти

София, 1700
бул. Симеоновско шосе 110
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127041392
Капитал (лв.): 12 802 850
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Общи събрания: Последно - 07.05.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, xотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, издателска и печатарска дейност, наемане и отдаване на лодки под наем и всякакви дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
20.10.2015: На Карадере ще се строи само след екооценка Върховният...
07.10.2015: Делото за строежите на Карадере започва днес във Върховния...
17.10.2014: Плановете за строеж на Карадере върнати в начална...
14.10.2014: Напук на еколозите: 70 фирми готови да строят в Карадере...
08.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.01.2009: Макси - I АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.04.2008: Жилищен комплекс "Макси" в София ще включва и офис сграда В...
25.01.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.11.2007: Съветът на директорите на "Макси - I" - АД, София, на основание...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Макси - I" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 565 пъти
[2016: 595, 2015: 173, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 346, 2011: 116, ... ]