Кратък фирмен профил

С + М ООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030275988
Капитал (лв.): 5 680
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители, радио- и телевизионни стоки
Предмет на дейност: Научно-изследователска и развойна дейност, производство, сервиз, външна и вътрешна търговия и инженеринг, в областта на електроизолационната и кабелна техника, телекомуникации, медицинска техника, стоки за бита и обслужването, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантъорство, трансфер на технологии и ноу-хау, лизинг.
 

26.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
30.04.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 178 пъти
[2016: 78, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, ... ]