Кратък фирмен профил

Т.Е.А.М. ООД - София


Контакти

София, 1421
кв. Лозенец ул. Калиакра 19, вх. Б, ет.6, ап.12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040215128
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с всички видове промишлени изделия, програмни продукти и селскостопанска продукция, посредничество, агентство и представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, маркетингова и инженерингова дейност в страната и в чужбина, проектиране, инсталации и сервиз на битово, организационно, технологично и лабораторно оборудване и обзавеждане, производство, преработка и реализация на промишлени стоки, стоки за широко потребление, за бита и селското стопанство от растителен и животински произход, издателска, консултантска, рекламна и информационна дейност, бартер, реекспорт, финансови операции, обмяна на валута след съответно разрешение, застрахователна и банкова дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, проучване, разработка, производство и реализация на компютърни информационни системи в страната и в чужбина, проектиране и производство на нестандартно технологично оборудване в страната и в чужбина осигуряване на средства за контрол и методи за оценка в областта на екологията, хранителната промишленост и здравеопазването.
 

29.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
06.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.04.1992: Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 6, ал. 1 във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 468 пъти
[2016: 172, 2015: 48, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 154, 2011: 12, ... ]