Кратък фирмен профил

Мода Ф АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Александър Стамболийски 125-2, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121096268
Капитал (лв.): 55 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на обувки
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.05.2019 
Предмет на дейност: Производство и търговия с обувки, облекла, галантерия и услуги, както и други стоки и услуги, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
19.07.2010: Мода - Ф АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
19.07.2010: Мода - Ф АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
29.05.2009: Мода - Ф АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
08.05.2009: Агенция за приватизация (АП) ще предложи акции от 66 дружества...
24.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.02.2009: Мода - Ф АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
29.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
29.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 994 пъти
[2016: 329, 2015: 44, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 160, 2011: 95, ... ]