Кратък фирмен профил

Мотор АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Илинден 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106006655
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 23.04.2018 
Предмет на дейност: Производство на малки дизелови двигатели и помпени агрегати, научна и развойна дейност, предоставяне на лицензи и ноу-хау, търговия, услуги и други разрешени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
01.07.2010: Мотор АД - Враца свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
09.06.2009: Мотор АД - Враца свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.01.2009: Мотор АД - Враца свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
02.11.2007: Съветът на директорите на "Мотор" - АД, Враца, на основание чл....
22.11.2002: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
05.09.2002: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
04.06.2002: Съветът на директорите на "Мотор" - АД, Враца, на основание чл....
26.03.2002: Съветът на директорите на "Мотор" - АД, Враца, на основание чл....
25.01.2002: Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
24.08.2001: Съветът на директорите на "Мотор" - АД, Враца, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 148 пъти
[2016: 211, 2015: 74, 2014: 30, 2013: 60, 2012: 211, 2011: 152, ... ]