Кратък фирмен профил

Тех парк Оптела АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4023
ул. Вълко Шопов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825397012
Капитал (лв.): 26 272 085
 
 
 

Отрасъл: Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.08.2018 
Предмет на дейност: Високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартъп програми, реализиране на проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет, уникална иновационна среда, бизнес инкубатор; производство на електро-велосипеди и смарт технологични автомобили; машиностроене, производство на металорежещи машини, възли и детайли, комплектовка, резервни части; лазерни и машиностроителни услуги; верига от автосервизи; ремонт на двигатели, възли, агрегати; сглобяване на автомобили; тунинговане за надеждност, икономичност и екологичност; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
05.09.2018: В "Тех парк Оптела" - Пловдив ще бъде открит IT хъб по...
22.08.2018: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) На проведено извънредно ОСА от...
16.07.2018: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) В БФБ АД са постъпили...
03.07.2018: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) На проведено редовно ОСА от...
25.05.2018: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) В БФБ-София АД са постъпили...
02.01.2018: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) На проведено извънредно ОСА от...
23.11.2017: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) В БФБ-София АД са постъпили...
27.09.2017: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) На проведено извънредно ОСА от...
18.08.2017: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) В БФБ-София АД са постъпили...
22.06.2017: Тех Парк Оптела АД-Пловдив (3OO) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 343 пъти
[2016: 769, 2015: 178, 2014: 136, 2013: 272, 2012: 662, 2011: 617, ... ]