Кратък фирмен профил

Т. Лесимпекс ЕООД - София


Контакти

София, 1000
пл. Славейков 4 А, ет. 2, ст. 217
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123164903
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Горско стопанство и дърводобив
Предмет на дейност: Покупка на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки (след лиценз), хотелиерска, ресторантъорска, туристически (след лиценз), ремонтни, рекламни, информационни и други услуги, при необходимост - след получаване на съответно разрешение, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, както и всички сделки и услуги, разрешени от закона
 

18.02.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
12.10.1999: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 474 пъти
[2016: 167, 2015: 58, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 156, 2011: 10, ... ]