Кратък фирмен профил

С. А. С. Трейд ООД - София


Контакти

София, 1421
ул. Димитър Хаджикоцев 70, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831534106
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с текстил
Предмет на дейност: Производство, търговия (без паметници на културата, благородни метали и скъпоценни камъни), услуги, външнотърговска и транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

05.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.01.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.08.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
23.03.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.03.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 381 пъти
[2016: 135, 2015: 34, 2014: 39, 2013: 78, 2012: 134, 2011: 4, ... ]