Кратък фирмен профил

Р Е Я МП ЕООД - София


Контакти

София, 1839
кв. Враждебна, ул. 8 - ма 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831636278
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Предмет на дейност: Вътрешно- и външно- търговска дейност, бартерни сделки, лизинг, реекспорт, покупко-продажба на едро и дребно на стоки на тежката, леката и хранително-вкусовата промишленост, комисионна, консигнационна, рекламна, маркетингова, спедиторска и складова дейност, транспортни услуги в страната и в чужбина, инженерингова и проектантска дейност, ремонт и окомплектовка на МПС, строителни и подемно-транспортни машини и съоръжения, отдаване на автомобили под наем, издателска дейност, преводачески и преподавателски услуги, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

30.05.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
16.01.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 423 пъти
[2016: 159, 2015: 41, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 142, 2011: 8, ... ]