Кратък фирмен профил

Трансстрой Бургас АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Успенска 8, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102003626
Капитал (лв.): 87 714
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.12.2018 
Предмет на дейност: Строителство, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт на ж.п. линии в страната и чужбина; строителство и ремонт на контактни мрежи в железопътния и градски транспорт; изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и екологията; изграждане на комуникационни обекти, радио-релейни, телевизионни и др. станции в страната и чужбина; строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения; изграждане и модернизиране на летища, пристанища, хидро-технически и др. специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина; жилищно строителство; лабораторни изпитания на материали и инженерни съоръжения в транспорта; инженерингова дейност; хотелиерство и туристически услуги; търговия; отдаване под наем на недвижими имоти и др. дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
28.12.2018: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) На проведено извънредно ОСА...
20.12.2018: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) На проведено извънредно ОСА...
23.11.2018: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) В БФБ АД са постъпили...
20.11.2018: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) В БФБ АД са постъпили...
19.11.2018: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) В БФБ АД са постъпили...
05.11.2018: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) На проведено извънредно ОСА...
21.09.2018: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) В БФБ АД са постъпили...
28.06.2018: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) На проведено редовно ОСА от...
17.05.2018: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) В БФБ-София АД са постъпили...
19.06.2017: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 963 пъти
[2016: 434, 2015: 233, 2014: 115, 2013: 231, 2012: 631, 2011: 639, ... ]