Кратък фирмен профил

Трансстрой Бургас АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Успенска 8, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102003626
Капитал (лв.): 87 714
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2017 
Предмет на дейност: Строителство, реконструкция, модернизация, основен и текущ ремонт на ж.п. линии в страната и чужбина; строителство и ремонт на контактни мрежи в железопътния и градски транспорт; изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и екологията; изграждане на комуникационни обекти, радио-релейни, телевизионни и др. станции в страната и чужбина; строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения; изграждане и модернизиране на летища, пристанища, хидро-технически и др. специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина; жилищно строителство; лабораторни изпитания на материали и инженерни съоръжения в транспорта; инженерингова дейност; хотелиерство и туристически услуги; търговия; отдаване под наем на недвижими имоти и др. дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
19.06.2017: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) На проведено редовно ОСА от...
15.05.2017: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) В БФБ-София АД са постъпили...
25.04.2017: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) На проведено ОСА от...
21.04.2017: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) Поради открито...
15.03.2017: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) В БФБ-София АД са постъпили...
09.02.2017: Нямаме вина за това, че ремонтът на тунел “Ечемишка” не се...
20.05.2016: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) На проведено ОСА от...
18.04.2016: Трансстрой-Бургас АД-Бургас (3TU) В БФБ-София АД са постъпили...
18.06.2013: На основание чл. 65, ал. 6 от Част IV Правила за търговия от...
27.05.2013: Във връзка с Решение на СД на БФБ-София АД по Протокол №...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 803 пъти
[2016: 274, 2015: 233, 2014: 115, 2013: 231, 2012: 631, 2011: 639, ... ]