Кратък фирмен профил

М 7 М ООД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
пл. Жеравица, театър Драгомир Асенов
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111545654
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Радио и телевизионна дейност
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на системи за кабелна телевизия, както и обслужване на абонатите, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, лизингова дейност, превозна, хотелиерска ресторантьорска, туристическа (вкл. организиране на туристически екскурзии в страната и в чужбина), информационна, програмна, импресарска дейност, както и други подобни дейности; издателска и печатарска дейност, консултантска дейност, счетоводство, одитинг, търговия с ноу-хау, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ и реекспорт, търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.
 

05.09.2003: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
28.01.2003: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 366 пъти
[2016: 128, 2015: 32, 2014: 37, 2013: 75, 2012: 140, 2011: 3, ... ]