Кратък фирмен профил

М 7 Т ЕООД - София


Контакти

София, 1680
бул. Цар Борис ІІІ №81, вх. В, ет. 5, ап. офис 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131016789
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Радио и телевизионна дейност
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на системи за кабелна телевизия, както и обслужване на абонатите, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, лизингова дейност, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа (вкл. организиране на туристически екскурзии в страната и в чужбина), информационна, програмна, импресарска дейност, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, консултантска дейност, счетоводство, одитинг, търговия с ноу-хау, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ и реекспорт, търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.
 

04.02.2005: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
07.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 455 пъти
[2016: 143, 2015: 40, 2014: 40, 2013: 81, 2012: 146, 2011: 16, ... ]