Кратък фирмен профил

Щърков ЕООД - Пирдоп


Контакти

Пирдоп, 2080
ул. Цар Освободител, бл. 14, ап. 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131018691
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Предмет на дейност: Научни изследвания, маркетингови проучвания, инженеринг, проучване, проектиране, строителство и монтажни работи, ремонтно-възстановителни и разрушителни работи, пробивно-взривни дейности, добив и производство на строителни материали и изделия, събиране, преработка, използване и реализация на вторични суровини (след получаване на съответното разрешение), дървообработване и производство на изделия от дърво, селскостопанска дейност, сключване на лизингови, комисионни и спедиционни сделки в страната и в чужбина, превоз на товари и пътници с нает и собствен транспорт в страната и в чужбина, рекламни услуги, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги, строеж и обзавеждане на жилища с цел продажба, търговия с тютюн, цигари и алкохолни напитки (след получаване на разрешение за съответните дейности, за които по закон се предвижда), както и всякакви други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт.
 

07.03.2003: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.03.2003: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 454 пъти
[2016: 169, 2015: 42, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 157, 2011: 8, ... ]