Кратък фирмен профил

М - Комерс 2003 ООД - София


Контакти

София, 1618
ул. Вишовград, бл. 23, вх. В, ап. 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131028835
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Производство, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, лизингова дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, рекламна, издателска, консултантска дейност, информационна дейност, транспорт в страната и в чужбина, складова дейност, услуги, маркетинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, даване под наем на МПС и недвижими имоти, битови услуги, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция.
 

18.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.10.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.05.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 423 пъти
[2016: 169, 2015: 45, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 142, 2011: 2, ... ]