Кратък фирмен профил

Инфоком АД - София


Контакти

София, 1680
бул. България 102, БЦ Белисимо, ет. 3, ап. 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130932876
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, покупка и обзавеждане на недвижими имоти, транспортна и спедиционна дейност, производство, търговско коопериране и извършване на съвместна дейност с български и чуждестранни фирми, организиране на собствен и нает транспорт - лек, товарен, пътнически, специализиран, воден, въздушен - вътрешен и международен превоз на пътници, товари, багажи и пратки, извършване на услуги - търговски, пласментно-снабдителни, транспортни, административноправни (без процесуално представителство), аудиторство, икономически, сарафски, търговско посредничество в областта на транспорта, лека и сервизна промишленост, нови технологии, ноу-хау, лицензии и ишлеме, наемане, посредничество и търговски сделки с недвижими имоти, машини, съоръжения и работна сила, проектиране, строителство, предприемачество, обзавеждане и експлоатация на обекти в страната и в чужбина, експлоатация на обекти, предоставящи стоки и услуги в страната, както и дейност в свободните икономически зони, внос и износ на стоки, суровини, съоръжения, машини, транспортни средства, реекспорт, многостранни, обменни, компенсационни и специфични външноикономически операции, всички видове рекламна и издателска дейност, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.
 

04.02.2011: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.09.2005: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
18.02.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.02.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
03.09.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 131 пъти
[2016: 21, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 1, ... ]