Кратък фирмен профил

С 999 ЕООД - София


Контакти

София, 1408
бул. Христо Ботев 104, партер
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131057630
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Предмет на дейност: Финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия, сделки с чуждестранни средства за плащане, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, консултации относно портфейлни инвестиции, факторинг.
 

22.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.07.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 494 пъти
[2016: 207, 2015: 46, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 147, 2011: 12, ... ]