Кратък фирмен профил

И Пи Ай ЕООД - София


Контакти

София, 1700
бул. Симеоновско шосе 120Д, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131069419
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, строителна дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска или печатарска дейност, продуциране на артисти, импресарска дейност, производство на аудио-визуални продукти и носители, търговия с аудио-визуални продукти и носители, организиране на културни, масови и културно-масови мероприятия, консултантска и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

19.09.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.08.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 480 пъти
[2016: 165, 2015: 50, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 174, 2011: 10, ... ]