Кратък фирмен профил

Дженерали застраховане АД - София


Контакти

София, 1504
бул. Княз Александър Дондуков 68
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030269049
Капитал (лв.): 47 307 180
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.01.2018 
Предмет на дейност: Застраховка "злополука", застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на плавателни съдове, застраховка на товари повреме на превоз, застраховка "пожар и природни бедствия", застраховка "щети на имуществото", застраховка "гаржданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства", застраховка "гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове", застраховка "обща гражданска отговорност", дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина по установения ред, застраховка "помощ при пътуване", застраховка на разни финансови загуби, застраховка "заболяване" и "застраховка на гаранции"; застраховка на кредити; застраховка "правни разноски"; застраховка "летателни апарати"; застраховка "гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати".
 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
19.03.2018: Generali отчита рекордни резултати през 2017 г. Консолидираната...
06.10.2016: ДЗИ, Дженерали и Алианц спечелиха наградите „Застрахователи на...
21.09.2016: Най-големите 7 компании в общото застраховане у нас държат 74.2...
15.09.2016: Общото застраховане продаде полици за близо 803 милиона през...
17.08.2016: Застрахователните компании с 6,4% годишен ръст на брутните...
21.03.2016: Печалбата на общо- застрахователните компании скача над 4 пъти...
13.01.2016: Застрахователите „Дженерали България” и „Виктория” вече са една...
18.11.2015: Компаниите от сектора на общото застраховане отчитат печалба в...
18.11.2015: КФН одобри вливането на ЗАД „Виктория“ в „Дженерали...
19.08.2015: "Виктория" се влива с активи за 78 млн. лв. в "Дженерали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 463 пъти
[2016: 385, 2015: 180, 2014: 92, 2013: 184, 2012: 459, 2011: 315, ... ]