Кратък фирмен профил

М 7 И ООД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
пл. Жеравица, Драматичен театър Драгомир Асенов
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111545234
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Предмет на дейност: Изграждане на експлоатация на системи за кабелна телевизия и обслужване на абонатите, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа (вкл. организиране на туристически екскурзии в страната и в чужбина), информационна, програмна, импресарска, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, консултантска дейност, счетоводство, одитинг, търговия с ноу-хау, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ и реекспорт, търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.
 

05.07.2005: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
04.02.2005: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
05.09.2003: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.04.2003: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 389 пъти
[2016: 115, 2015: 34, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 148, 2011: 13, ... ]