Кратък фирмен профил

Адванс Терафонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131418187
Капитал (лв.): 85 110 091
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.05.2017 
Предмет на дейност: Нaбиpaнe нa cpeдcтвa чpeз издaвaнe нa цeнни книжa; пoкупкa нa нeдвижими имoти и вeщни пpaвa въpxу нeдвижими имoти, извъpшвaнe нa cтpoeжи и пoдoбpeния, c цeл пpeдocтaвянeтo им зa упpaвлeниe, oтдaвaнe пoд нaeм, лизинг или apeндa и пpoдaжбaтa им.
 


Новини

  стр. 1 / 138   стр.    
17.11.2017: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
17.11.2017: Адванс Терафонд е закупил 340 дка земеделски земи през октомври...
31.10.2017: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ-София ...
18.10.2017: "Адванс терафонд" е продал земя за почти 21 млн. лв. за девет...
17.10.2017: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
17.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
16.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
13.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
12.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
11.10.2017: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 728 пъти
[2016: 874, 2015: 572, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 354, 2011: 616, ... ]