Кратък фирмен профил

Трейс груп холд АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Никола Образописов 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123682269
Капитал (лв.): 24 200 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за изпозване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, проектиране, изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция, обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищно строителни обекти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; извършване на външнотърговски сделки с предмет, изброен по-горе.дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдет извършени след снабдяване на съответен лиценз или разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 138   стр.    
17.07.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Във връзка с решението за...
16.07.2018: Знакови компании на Българската фондова борса През последните...
12.07.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Уведомление от Дружеството за...
12.07.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс Груп Холд АД подписа...
10.07.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) На 01.07.2018 г. Трейс груп холд...
06.07.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс Груп Холд АД ще изпълнява...
03.07.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) Трейс Ямбол АД подписа договори...
02.07.2018: 8 са кандидатите за строителството на участъка от софийския...
28.06.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) На проведено редовно ОСА от...
25.06.2018: Трейс груп холд АД-София (T57) На проведено на 21.06.2018 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 350 пъти
[2016: 1 125, 2015: 662, 2014: 383, 2013: 766, 2012: 1 735, 2011: 1 076, ... ]