Кратък фирмен профил

И Ар Би Лизинг ЕАД - София


Контакти

София, 1766
ул. Околовръстен път 260
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131306380
Капитал (лв.): 1 050 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Предмет на дейност: Придобиване на машини, оборудване, автомобили и недвижими имоти чрез договори за покупка или лизинг с цел тяхното отдаване при условията на финансов или оперативен лизинг, сключване на лизингови сделки, събиране на просрочени задължения, поддържане на кредитен регистър, предлагане на плащания на трети лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейности, изискващи специален лиценз или разрешение, ще бъдат извършвани след надлежното му получаване.
 

03.07.2018: Групата "Химимпорт" купува пето лизингово дружество Групата...
29.01.2013: КЗК разреши придобиването на „Юробанк Ергасиас“ от „Национална...
01.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.03.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.08.2006: След като през последните години факторингът стана важен...
24.03.2006: Лизингови сделки за над 120 млн. лв. е реализирал EFG Leasing...
09.03.2006: Гръцкото инвестиционно дружество от затворен тип "Диас инвест"...
18.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 648 пъти
[2016: 253, 2015: 55, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 182, 2011: 31, ... ]