Кратък фирмен профил

Евролийз Ауто ЕАД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб - сграда Авто Юнион Център 43, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131289899
Капитал (лв.): 20 000 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 08.03.2016 
Предмет на дейност: Придобиване на автотранспортни средства, на машини, съоръжения и оборудване, както и на всякакви други движими и недвижими вещи и предоставянето им впоследствие чрез всички видове лизингови сделки (вкл. посредством директен и индиректен лизинг, сублизинг, финансов и оперативен лизинг, лизинг за подпомагане на продавача, сделки от типа "лийз бек" и др.) на крайни потребители, всички обслужващи дейности, свързани с договорите за лизинг, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, търговия с всички допустими от закона стоки, всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
10.11.2017: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
02.11.2017: Еврохолд увеличава оперативните си приходи с 18% През...
31.10.2017: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Уведомление за извършено лихвено...
30.10.2017: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Евролийз Ауто ЕАД-София ...
30.10.2017: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Евролийз Ауто ЕАД-София...
19.10.2017: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
19.10.2017: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) Във връзка с настъпване на...
21.09.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) На проведено извънредно ОСА от...
22.08.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) В БФБ-София АД са постъпили...
10.08.2017: Евролийз Ауто ЕАД-София (9K2F) В БФБ-София АД е постъпил доклад...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 055 пъти
[2016: 207, 2015: 113, 2014: 133, 2013: 266, 2012: 470, 2011: 285, ... ]