Кратък фирмен профил

Донев Инвестмънтс холдинг АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Позитано 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831915121
Капитал (лв.): 22 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 25.04.2012 
Предмет на дейност: Участие в капиталите на други търговски дружества, придобиване и управление на инвестиции в други дружества, придобиване на финансови активи с цел търгуване, набиране на средства чрез издаване на ценни книги и последващо инвестиране на набраните средства, операции по управление на и с инвестиции, консултантски услуги и всички дейности на територията на страната или в чужбина, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
06.03.2018: Годишните приходи на групата "Софарма" преминаха 1 млрд. лв....
21.12.2017: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
20.12.2017: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг...
18.12.2017: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
15.12.2017: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) Уведомление от Донев...
13.12.2017: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг...
13.12.2017: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомления от Донев...
12.12.2017: "Ромфарм компани" е продавачът на акции за над 45 млн. лв. в...
07.12.2017: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
07.12.2017: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 775 пъти
[2016: 163, 2015: 68, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 177, 2011: 54, ... ]