Кратък фирмен профил

З-А ООД - София


Контакти

София, 1527
ул. Искър 65, офис център УВО-СОФИЯ
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131276663
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Предмет на дейност: строителство, строително и технологично проектиране, обзавеждане и дизайн, хотелиерство, туризъм, търговия с недвижими имоти, както и други незабранени от закона дейности.
 

08.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 364 пъти
[2016: 130, 2015: 32, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 139, 2011: 2, ... ]