Кратък фирмен профил

М Б Трейд ООД - София


Контакти

София, 1606
ул. Владайска 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121381491
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Предмет на дейност: търговия с моторни превозни средства, строителни и подемни машини, както и резервни части, транспорт, реклама, маркетингова и консултантска дейност, организиране на изложби и промоции на стоки, посредническа и комисионерска дейност, търговия (внос-износ) с рекламни сувенири и всякакви други рекламни носители, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 

27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.07.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.02.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 439 пъти
[2016: 157, 2015: 39, 2014: 43, 2013: 86, 2012: 161, 2011: 5, ... ]