Кратък фирмен профил

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Лозенец, ул. Златен рог 12, ап. офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550438
Капитал (лв.): 978 301
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.12.2017 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
17.01.2018: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) Уведомяваме, че на...
21.12.2017: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено извънредно...
17.11.2017: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) В БФБ-София АД са...
25.09.2017: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено на 18.09.2017...
25.09.2017: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено редовно ОСА...
11.09.2017: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) Поради липса на кворум,...
08.08.2017: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) В БФБ-София АД са...
22.06.2016: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено на 16.06.2016...
22.06.2016: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQ) На проведено на 16.06.2016...
22.06.2016: Акционерите на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ одобриха дивидента от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 900 пъти
[2016: 450, 2015: 209, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 437, 2011: 192, ... ]