Кратък фирмен профил

Демисвет ЕАД - София


Контакти

София, 1421
ж.к. Лозенец, ул. Кожух планина 10, ап. 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 160015634
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 20.02.2020 
Предмет на дейност: Инвестиционна дейност, покупко-продажба, отдаване и вземане под наем, маркетингова, рекламна и проучвателна дейност, консултантска дейност, счетоводни услуги, финансово посредничество, спедиторска и транспортна дейност, туроператорска и курортна дейност, строителство, предоставяне на всякакви услуги, както и всички дейности, незабранени от закона и подзаконовите нормативни актове.
 

08.12.2010: Демисвет ЕАД - София свиква Извънредно общо събрание на...
19.01.2010: Демисвет ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
16.01.2009: Демисвет ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
15.04.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.02.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.04.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 157 пъти
[2016: 539, 2015: 76, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 245, 2011: 79, ... ]