Кратък фирмен профил

Адванс Екуити холдинг АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Христо Ботев 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175028954
Капитал (лв.): 35 945 592
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 06.02.2018 
Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на други дружества, в които дружеството участва, други търговски сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
09.02.2018: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) На проведено на 06.02.2018...
26.01.2018: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) Поради липса на кворум,...
20.12.2017: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) В БФБ-София АД са...
19.09.2017: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) На проведено извънредно...
31.08.2017: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) Поради липса на кворум,...
01.08.2017: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) В БФБ-София АД са...
04.07.2017: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) На проведено редовно ОСА...
02.06.2017: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) В БФБ-София АД са...
23.11.2016: Интернет доставчикът Спиди нет АД е обявен в несъстоятелност с...
14.05.2016: Адванс Екуити Холдинг АД-София (6A8) На проведено ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 589 пъти
[2016: 415, 2015: 232, 2014: 122, 2013: 245, 2012: 743, 2011: 508, ... ]