Кратък фирмен профил

Минметинвест АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. 6 септември 153, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115895292
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми
Предмет на дейност: търговия с оловни и цинкови концентрати, цветни метали и сплави и техните суровини и отпадъци, внос и износ, търговско посредничество, представителство, инженерингова дейност и иновации, производствена дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

14.07.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.01.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
18.07.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.06.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 239 пъти
[2016: 101, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 62, 2011: 8, ... ]