Кратък фирмен профил

Т & Н Кар ООД - София


Контакти

София, 1231
ж.к. Свобода, бл. 18, вх.Г, ап.63
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131011791
Капитал (лв.): 95 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Предмет на дейност: внос, износ, покупка и продажба на резервни части за автомобили, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционнна, складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, транспортна, туристическа, рекламна и информационна дейност, покупка, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 

14.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.11.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
14.02.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 472 пъти
[2016: 167, 2015: 52, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 165, 2011: 7, ... ]