Кратък фирмен профил

С И А Комерс ЕООД - Зверино


Контакти

Зверино, 3170
Александър Стамболийски 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131182865
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, реклама, всякакви дейности, незабранени със закон, обмяна на валута.
 

22.10.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 372 пъти
[2016: 140, 2015: 32, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 134, 2011: 5, ... ]