Кратък фирмен профил

Сердика пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
ул. Кърниградска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187173
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018  Предстоящо - 22.11.2018 
Предмет на дейност: инвестиране на парични средства, които са набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
16.10.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) В БФБ АД са постъпили...
09.10.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) В БФБ АД е постъпил отчет...
08.10.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) Дружеството уведомява...
28.09.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) Във връзка с настъпване на...
21.09.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
10.09.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) На 04 септември 2018 г.,...
30.07.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) В БФБ-София АД е постъпил...
27.07.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) На проведено на 29.06.2018...
03.07.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) На проведено редовно ОСА от...
02.07.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) На проведено на 29.06.2018...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 047 пъти
[2016: 387, 2015: 148, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 356, 2011: 271, ... ]