Кратък фирмен профил

Сердика пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
ул. Кърниградска 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187173
Капитал (лв.): 650 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: инвестиране на парични средства, които са набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
03.07.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) На проведено редовно ОСА от...
02.07.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) На проведено на 29.06.2018...
25.05.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) В БФБ-София АД са постъпили...
21.05.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) На 14 май 2018 г. Сердика...
04.05.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) Във връзка с настъпване на...
16.04.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) В БФБ-София АД е постъпил...
08.01.2018: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) В БФБ-София АД е постъпил...
16.11.2017: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR1) Дружеството уведомява за...
14.11.2017: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) Считано от 13.11.2017 г.,...
10.11.2017: Сердика Пропъртис АДСИЦ-София (6SR) Сердика Пропъртис АДСИЦ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 003 пъти
[2016: 343, 2015: 148, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 356, 2011: 271, ... ]